Sesiuni Miercuri 09:00-10:30

Inclus în participarea CNP2023

SKU: Nu se aplică Categorie:

Descriere

Miercuri, 7 iunie 2023, 09:00-10:30

Importanța și particularitățile formării în psihogeriatrie – Sesiune organizată cu sprijinul Societatea Română de Alzheimer
Coordonator: Prof. Univ. Dr. Cătălina Tudose

Sesiunea va prezenta domeniul psihogeriatriei, luând în discuție prioritățile în domeniu, rolurile specifice ale psihogeriatrului, trăsăturile speciale ale grupului de pacienți, nevoile îngrijitorilor și ale familiei, tipurile de servicii de psihogeriatrie precum și trăsăturile specifice ale acestora.
Va fi prezentat curriculumul european de psihogeriatrie, detaliindu-se ariile de competență, fiecare dintre ele fiind divizate într-un număr de obiective de pregătire evaluabile.
Condițiile propuse pentru acreditarea în psihogeriatrie ar putea include experiența clinică în domeniu – echivalentul unei perioade de studiu și practică clinică de cel puțin un an cu demonstrarea însușirii în mod satisfăcător a gamei de aptitudini definite în acest curriculum.

Abordarea multidisciplinară în psihiatria comunitară – Sesiune organizată cu sprijinul Asociației de Psihiatrie Socială din România
Coordonator: Dr. Alexandru Paziuc

Plecând de la definiția reabilitării psihosociale, care oferă persoanelor cu probleme de sănătate mintală oportunitatea de a fi respectați, încurajați și ajutați în efortul lor de a avea o viață normală, permisiunea de a trăi în comunitate și de a se bucura de o viață socială în ritmul lor propriu, posibilitatea de a munci, de a se simți utili și responsabili, șansa de a contribui la starea de bine a familiei și întregii comunități, lucrarea își propune să sublinieze, atât, rolul și importanța Centrului de Sănătate Mintală în procesul reabilitării psihosociale, cât și abordarea multidisciplinară a pacientului cronic

Abilitățile și competențele în psihoterapie pentru medicul psihiatru – Perspective bazate pe ghiduri europene și pe practica psihoterapeutică de zi cu zi
Coordonatori: Cătălin Zaharia, Petre Rădescu, Ramona Gheorghe

Ghidurile și recomandarile europene, UEMS (Union Europeenne des Medicins Specialistes) oferă un model clar de capabilități și competențe suport pe care un psihiatru ar trebui să le aibă la finalul formării sale, ca specialist. Pe de altă parte, EAP (Asociația Europeană pentru Psihoterapie) oferă un model clar de capabilități și competențe pe care un psihoterapeut ar trebui să le aibă la finalul formării sale, ca specialist. Cu aceste două repere și uitându-ne la practica psihoterapeutică de zi cu zi din România, îndrăznim să spunem că realitatea arată mai bine decât acum 15 ani, dar, și există un dar, multe lucruri pot fi imbunătățite.

 

 

Informații suplimentare

Sesiune

Importanța și particularitățile formării în psihogeriatrie, Abordarea multidisciplinară în psihiatria comunitară, Abilitățile și competențele în psihoterapie pentru medicul psihiatru