Sesiuni Miercuri 11:00-12:30

Inclus în participarea CNP2023

SKU: Nu se aplică Categorie:

Descriere

Miercuri, 7 iunie 2023, 11:00-12:30

Competențe în medicina adicțiilor în România
Coordonator: Dr. Ovidiu Alexinschi

Programul de studii complementare pentru atestat în MEDICINA ADICȚIEI reprezintă o abordare holistică, interdisciplinară care integrează atât elementele educaționale cât și abilitățile practice necesare asigurării îngrijirilor medicale pentru pacienții cu tulburări legate de utilizarea substanțelor sau cu adicții comportamentale. Programul atestatului se adresează atât specialiștilor psihiatri cât și medicilor de familie sau alte specialități interesate, dat fiind caracterul profund interdisciplinar al asistenței pacienților cu tulburări legate de adicții.

Programul îmbină de o manieră interactivă și dinamică prezentările teoretice cu seminarii, prezentări de cazuri clinice și stagiile practice cu scopul de a oferi nu doar cunoștințe , ci și o înțelegere profundă a implicațiilor fenomenului adicțiilor pentru creșterea calității actului medical în domeniu. Durata de 12 luni a programului permite însușirea ancadramentului de cunoștințe fiind construit din 10 module teoretice (30 ore/săptămână) și stagii practice în clinici universitare și ambulator (2 săptămâni – 10 zileX6 ore). Evaluare procesului de formare, a cunoștințelor și abilităților dobândite  are loc la sfârșitul programului. Atestatul dobândit prin examen permite deținătorului dreptul să acorde îngrijiri în medicina adicției atât în cadrul spitalicesc cât și în ambulator, în conformitate cu prevederile legale.

Psihiatria de legatură – un model de integrare a serviciilor de sănătate
Coordonator: Prof. Univ. Dr. Cristina Bredicean

Ființa umană este alcătuită dintr-o multitudine de sisteme ce funcționează în mod integrat, influențându-se reciproc. Modalitatea  individuală de a gândi și simți ne afectează în mod profund, chiar și la nivel fizic, reciproca fiind și ea valabilă. Deci, am putea afirma că nu există o boală care să fie pe deplin somatică sau psihică. În general, bolile de care suferim au aspecte fizice (sau biologice), psihologice și sociale, adesea denumite natura „biopsihosocială” a bolii. Asistența medicală integrată este o modalitate de a descrie serviciile care oferă o îngrijire biopsihosocială adecvată.

Persoanele care suferă de tulburări psihice, aparent, sunt mai frecvent afectate de afecțiuni somatice, în timp ce o mare parte a pacienților care suferă de diverse afecțiuni somatice se confruntă și cu probleme de sănătate mintală. Comorbiditatea somatico-psihiatrică are multiple implicații negative, precum o calitate a vieții mai scăzută, dar și costuri medicale semnificative, ca și consecință a duratei crescute de spitalizare sau a necesității spitalizărilor multiple.

Psihiatria de legătură reprezintă o ramură a psihiatriei, prin care se oferă evaluare și tratament pacienților din spitalele generale cu comorbidități din sfera sănătății mintale, în special a celor cu cele mai complexe probleme. Acest curs își propune o abordare teoretică a unui model practic și ideal al serviciilor medicale multidisciplinare, care au ca scop integrarea asistenței medicale din sfera sănătății mintale și somatice, subliniind rolul esențial al psihiatriei de legătură în furnizarea de îngrijiri holistice.

Psihiatria forensică – noțiuni de bază relevante în practica clinică
Coordonator: Prof. Univ. Dr. Dan Prelipceanu

Fundamentarea teoretică a expertizei, teoria discernămîntului și capacitatea psihică. Subspecii ale capacității psihice. Aplicarea criteriologiei clinice psiho-patologice în procesul de elaborare a expertizei. Interferențe teoretice și practice medico-legale psihiatrice cu noțiunile juridice care stau la baza psihiatriei forensice.

Informații suplimentare

Sesiune

Competențe în medicina adicțiilor în România, Psihiatria de legatură – un model de integrare a serviciilor de sănătate, Psihiatria forensică – noțiuni de bază relevante în practica clinică