Psihiatrie și Legislație

Coordonator:
Dr. Iolanda Dumitrescu
Medic primar psihiatrie, coordonator Comisie ARPP pentru etică și Legislație

Dr. Iolanda Dumitrescu

Lectori:

 1. Iolanda Dumitrescu, medic primar psihiatrie
 2. Laurentiu Tudorache, avocat Baroul Ilfov

Program:

 1. Reglementări aplicabile domeniului medical în general și psihiatriei în particular:
  1. Structura cadrului legal în România – Constituția și drepturile persoanei, legi organice, legi ordinare generale și speciale, legislație secundară – hotărâri de guvern, ordine de ministru; reglementări terțiate la nivelul angajatorului – RI, ROF, Proceduri operaționale, decizii ale managerului; legislație supranațională (ex: convenții internaționale în care România este parte, legislația europeană)
  2. Reglementări specifice activității de medic psihiatru (Legea reformei în sănătate 95/2006, Legea drepturilor pacientului 43/2006, Legea sănătății mintale 487/2002, Legea privind măsurile de ocrotire 140/2022, GDPR, Contractul Cadru etc)
 2. Raspunderea psihiatrului în cadrul relațiilor de muncă
  1. Răspunderea profesională ca medic: codul deontologic al profesiei, principii etice versus cerințe legale, cercetarea în cadrul comisiilor de disciplină ale colegiilor teritoriale / comisiei superioare
  2. Răspunderea profesională în cadrul relațiilor angajat – angajator: codul muncii, contractul colectiv de muncă, cercetarea disciplinară prealabilă, drepturi ale angajatului, tipuri de sancțiuni și modalități de contestare
  3. Răspunderea penală: cazuri mai frecvente ale răspunderii penale în activitatea medicului psihiatru, sancțiuni posibile (principale și accesorii), măsuri prealabile, drepturi în cadrul cercetării penale
  4. Răspunderea civilă în cadrul relațiilor medic – pacient: asigurarea de răspundere profesională, medierea, acțiunea în instanță pe cale civilă, noțiunea de prejudiciu, tipuri de prejudicii
  5. Răspunderea civilă contractuală în cadrul relației cu terțul plătitor – Casa de asigurări: contract cadru, tipuri de sancțiuni, măsuri prealabile (procesul verbal de constatare), modalități de contestare
 3. Discutarea unor situații practice particulare – riscuri și decizie; identificarea elementelor esențiale în cazul unei adrese / cereri interinstituționale; modalități și termene de răspuns; modele de tipizate utilizate în practică

Sesiunea are drept obiectiv o introducere în cadrul legal specific profesiei de medic psihiatru, indiferent de modul de organizare a activității (spital / CMI / alte forme de organizare). Sesiunea va conține o parte teoretică precum și activități practice și are în principal scopul de a familiariza participanții cu demersurile de prevenire a unor situații litigioase precum și cu acțiunile recomandate pentru diminuarea consecințelor în cazul în care o situație litigioasă a fost declanșată. Activitatea se adresează în principal medicilor rezidenți în anii terminali și medicilor specialiști însă va fi acceptat orice medic psihiatru care are interes. Selecția participanților se face pe criteriul ordinii inscrierii (prioritar membri ARPP și care au achitat taxa de participare la Conferința Națională de Psihiatrie, ediția a XVI-a) în limita a 30 de participanți. Sesiunea se va desfășura în data de 22.05.2024 începând cu ora 11:30. Durata este de 4 ore, cu o pauză de 10-15 minute.

Înscrierile s-au închis, vă mulțumim pentru interes!