speaker-photo

Conf. Univ. Dr. Florina Rad

Conf. Univ. Dr. Florina Rad

Conferențiar Disciplina Psihiatria Copilului și Adolescentului, Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila", București și șef de disciplină

Medic Șef Clinica de Psihiatrie a Copilului și Adolescentului din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"

Președinte Asociația Română de Psihiatrie a Copilului și Adolescentului și Profesii Asociate (ARPCAPA)

Activitatea de cercetare a Dr. Florina Rad s-a concretizat în articole și lucrări prezentate la conferințe naționale și internaționale. Este autor sau co-uator al unor capitole în tratate de specialitate și coordonator al volumului “Incursiune în lumea copilului cu TSA – ghid pentru părinți”

Dr. Florina Rad coordonează programul de cercetare pilot “INCLEN Epidemiological Research on Autism in Romania-Pilot (IN- ERAR)” proiect desfășurat în parteneriat cu University of Texas Health Science Center at Houston. De asemenea participă ca și expert în programele naționale de Sănătate mintală a copilului și adolescentului și reprezintă rețeaua națională în acțiunea COST Advancing Social inclusion through Technology and EmPowerment.