speaker-photo

Dr. Valentin-Veron Toma

Dr. Valentin-Veron Toma

Dr. Valentin-Veron Toma, CS II, este antropolog medical, în cadrul Institutului de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române din București. În prezent ocupă funcția de Șef al Departamentului de Antropologie Socială și Culturală și este membru în Consiliul Științific al institutului. Din ianuarie 2023, Dr. Toma este membru în cadrul Consiliului Consultativ de Dezvoltare Durabilă (CCDD), de pe lângă Departamentul de Dezvoltare Durabilă al Guvernului României, fiind implicat în elaborarea de politici de sănătate publică, inclusiv cele de sănătate mintală.

Dr. Toma are o experiență de peste 25 de ani în domeniul cercetării științifice. A participat la numeroase programe și proiecte de cercetare, la nivel național. Dr. Toma a participat la proiecte de cercetare internaționale în colaborare cu cercetători din diferite universități europene (Franța, Irlanda, Țările de Jos, UK etc.) și non-europene (Canada, SUA etc.). Dr. Toma a publicat articole și cărți în calitate de unic autor, a editat lucrări științifice și a contribuit cu capitole în volume colective, la nivel național și internațional. A coordonat proiecte de cercetare în domeniul antropologiei medicale, istoriei medicinei și psihiatriei culturale. În domeniul antropologiei medicale, el a publicat lucrări pe o varietate de subiecte: narațiuni ale bolii, modele de căutare a ajutorului, competență culturală și sănătate mintală, impactul noilor tehnologii IT&C asupra practicii din spitale, asistența medicală transfrontalieră în UE, noul pluralism biomedical, geopolitica vaccinării etc. În domeniul istoriei medicinei a acordat o atenție specială istoriei psihiatriei românești. Astfel, în anul 2008, a publicat volumul „Alexandru Sutzu. Începuturile psihiatriei științifice în România secolului al XIX-lea”. În anul 2009, Dr. Toma a republicat volumul lui Alexandru Sutzu intitulat „Alientatul în fața societății și a științei”, care reprezintă primul tratat românesc de psihiatrie clinică și primul tratat de psihiatrie judiciară din istoria medicinei românești. De asemenea, Dr. Toma a adus contribuții la studiul concepției organo-dinamice a psihiatriei, începând cu susținerea tezei de doctorat, în anul 2006, sub conducerea prof.dr. A. Romila. Au urmat o serie de publicații pe această temă, dintre care se poate aminti aici volumul „Conştiinţă, Personalitate, Nebunie. Sistemul psihic normal şi patologic în concepţia organo-dinamică a lui Henri Ey” (2007), prima monografie dedicată concepției teoretice a lui Henri Ey în România. Dr. Toma a publicat lucrări despre sistemele de reabilitare și resocializare în Psihiatrie, despre rolul terapiilor prin artă în recuperarea pacienților cu tulburări psihice, despre modelele explicative ale bolii la pacienții cu depresie etc. În 2016 a publicat, alături de un grup de cercetători internaționali, un capitol în volumul intitulat „Work, psychiatry, and society ca.1750-2015”, editat de prof. W. Ernst (Univ. Oxford).[i] Acest volum reprezintă primul studiu transnațional, la nivel global, privind utilizarea muncii ca terapie în instituțiile psihiatrice. Tot în 2016 a publicat un articol despre evoluția programului de resocializare din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof.Dr. Al. Obregia”. În domeniul psihiatriei culturale, Dr. Toma a coordonat, de asemenea, un proiect de cercetare, derulat pe mai mulți ani, intitulat „Arta psihopatologică – act de cultură și formă de terapie”.

În perioada 2020-2022, Dr. Toma a contribuit la o serie de conferințe și congrese naționale cu lucrări dedicate formelor cronice de Covid-19, în special celor cu afectare psihică, analizând politicile publice de sănătate și oferta de servicii de reabilitare din România. În anul 2022, împreună cu doi colegi, Dr. Toma a publicat un studiu de caz clinic intitulat „Chronic Post-Covid Syndrome with Neuro-Cognitive Symptoms in a Patient with Multiple Comorbidities”.[ii] În ianuarie 2023, Dr. Toma a participat la Congresul Mondial de Psihiatrie Socială, organizat de Colegiul Regal al Psihiatrilor, de la Londra, cu o lucrare, în format e-poster, în care a prezentat o parte din rezultatele studiului său cu privire la formele cronice de Covid-19 cu afecțiuni neuro-psihiatrice și situația sistemelor de reabilitare pentru această categorie de pacienți din România.

Dr. Toma este membru în mai multe societăți academice și organizații profesionale: Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland (London); European Network for Psychological Anthropology (ENPA); Society for Romanian Studies (Bloomington, Indiana, US); The Working Group on the History of Race and Eugenics (Oxford); Société Internationale d’Histoire de la Médecine (Paris); Réseau de chercheurs –AUF- “Diversité des expressions culturelles et artistiques, et mondialisation” (Montréal); Asociația Psihiatrilor Liberi din România (București); Societatea Română de Antropologie Culturală (București); Societatea Română de Istoria Medicinei (București) etc.

 

[i] Valentin-Veron Toma, Work and occupation in Romanian psychiatry, c. 1838 – 1945, in W. Ernst (ed.). 2016. Work, Psychiatry and Society, c. 1750-2015, Manchester: Manchester University Press, pp. 194-219.

[ii] Valentin-Veron Toma, Pană, B., Tatomirescu, L. (2022). Chronic Post-Covid Syndrome with Neuro-Cognitive Symtoms in a Patient with Multiple Comorbidities. Brain Aging International Journal, Vol. 1, January-June, online edition, 2022, pp. 5-11. https://anaaslanacademy.ro/2022/06/30/brainaging-international-journal/#page-content