speaker-photo

Conf. Univ. Dr. Valentin Matei

Conf. Univ. Dr. Valentin Matei este conferențiar la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila; Șef de secție - secția II clinic din cadrul Spitalului Psihiatric "Alexandru Obregia"; Membru al comisiei de psihiatrie din Ministerul Sanătății, Redactor șef al Revistei Române de Psihiatrie și Psihoterapie; Șef al Consiliului Științific al Asociației Române de Psihiatrie; Autor a peste 20 de articole în reviste cu factor de impact, Investigator principal în peste 15 studii;