speaker-photo

Dr. Bogdana Tudorache

Dr. Bogdana Tudorache

Președinte al Ligii Române pentru Sănătate Mintală

 

Medic primar psihiatru, cercetător științific principal (1975) în cadrul Institutului de Neurologie și Psihiatrie din București, având dublă specializare atât în neurologie cât și în psihiatrie.

În 1990 a fost prima specialistă din psihiatria românească care a introdus tema sănătăți mintale și a înființat Liga Română pentru Sănătate Mintală (LSRM), militând pentru protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu tulburări de sănătate mintală,  modelelor internaționale de bune practici și susținând diversificarea serviciilor de sănătate mintală. A sprijinit înființarea Centrului Pilot de Suport Medico-Psihologic "Trepte", a Asociației ARIPI (prima asociație a beneficiarilor serviciilor de sănătate mintală) și a Punctului de informare și documentare în sănătate mintală SINAPSE (în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie "Al. Obregia").

Dr. Bogdana Tudorache a colaborat îndeaproape cu Ministerul Sănătății pe parcursul diferitelor etape ale Reformei în domeniul sănătății mintale, făcând parte din grupul de specialiști care au elaborat Legea Promovării Sănătății Mintale și a Protecției Persoanelor cu Tulburări Psihice, a Normelor de aplicare ale acestei legi, a Strategiei în domeniul sănătății mintale a Ministerului Sănătății și a Planului de Acțiune pentru implementarea acestei strategii. A reprezentat România în grupurile de lucru din Comisia Europeană, coordonând în calitate de expert național numeroase programe ale OMS și UE, inclusiv cel de monitorizare a implementării Declarației de la Helsinki și a Planului său de acțiune.