speaker-photo

Dr. Simona Claudia Tămășan

Dr. Simona Claudia Tămășan

Profesează în prezent ca medic primar psihiatru la Spitalul Clinic Județean de Urgență Pius Brînzeu din Timișoara, coordonează Ambulatoriul Integrat și Compartimentul psihiatrie de legătură.

A absolvit Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca. S-a format în psihiatrie în Clinica Psihiatrică « Eduard Pamfil » din Timişoara, sub îndrumarea domnului Academician Profesor Doctor Mircea Lăzărescu și a doamnei Conferențiar Doctor Monica Ienciu. A avut privilegiul să învețe și de la regretații Profesor Doctor Florin Tudose, Academician Doctor Virgil Enătescu și Doctor Rodica Novac.

Din 2007 are titlul ştiinţific de doctor în domeniul medicină, obținut cu teza de doctorat: “Patologia anxioasă şi depresivă în psihiatria de legătură”, sub conducerea Acad. Prof. Dr. Mircea Lăzărescu. În anul 2013 finalizează programul post-doctoral „Standarde europene pentru programe postdoctorale competitive de formare în domeniul managementului cercetării avansate şi expertizei psihiatrice medico-legale”. Între 2014 și 2016 urmează programul de master "Metode şi Tehnici Statistice în Sănătate şi în Cercetarea Clinică", la Universitatea Politehnică Timişoara, iar în 2022 obține atestatul de studii complementare în managementul serviciilor de sănătate.

A participat la numeroase cursuri de perfecţionare şi stagii de specialitate în țară și străinătate, a fost prezentă constant la manifestările științifice ale specialității. S-a implicat în proiecte de promovare a sănătății mintale, a psihiatriei de legătură și a psihiatriei comunitare. A publicat comunicări, articole, ghiduri de intervenție și cărți în domeniul psihiatriei împreună cu echipele cu care a colaborat.