speaker-photo

Șef Lucrări Univ. Dr. Alexandra Mihăilescu

Alexandra Ioana Mihăilescu este Șef de Lucrări la Psihologie Medicală, Facultatea de Medicină,UMFCD, București. Este doctor în Știinte Medicale și este medic primar psihiatru la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Obregia”, București. Experiența în psihofarmacologie și studii clinice a fost formată datorită participării în calitate de investigator la un număr de 15 studii clinice multicentrice și europene în psihiatrie, precum EUFEST, OPTIMIZE și EULAST, ultimele două proiecte fiind coordonate de către Comisia Europeană. A contribuit în calitate de autor şi coautor a numeroase articole științifice și în calitate de coautor la manuale în domeniu: Psihologie medicală” (2017), „Psihologia Sănătății și Comunicare Medicală” (2020), şi „Comunicare. Comunicare Medicală” (2023) și este recenzor pentru numeroase reviste internaționale. Interesele în cercetare cuprind promovarea sănătății mintale la adulții tineri, sindromul de burnout, comunicare în contexte clinice și psihofarmacologia.